Cập nhật tin tức về workshop handmade tại BM Craft. Workshop handmade được tổ chức định kỳ tại BM Craft với mục đích mang handmade đến với mọi người.