Cập nhật tin tức về khoá học handmade tại BM Craft. Khoá handmade được tổ chức định kỳ tại BM Craft với mục đích mang handmade đến với mọi người.