Cập nhật những sản phẩm dịch vụ mới nhất tại BM Craft. Sản phẩm handmade thiết kế theo yêu cầu. Dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công quà tặng, trang trí sự kiện, cửa hàng.